Celem ACELLMED jest:

Celem Acellmed jest przeprowadzanie komercyjnych badań przesiewowych nowych leków w kierunku określenia ich skuteczności oraz bezpieczeństwa na ludzkich komórkach serca. W badaniach stosujemy wyróżnioną Nagrodą Nobla technologię indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych (iPSC), różnicowanych do komórek serca – kardiomiocytów. W ten sposób tworzymy możliwości badania potencjalnych leków bezpośrednio na kardiomiocytach osób zdrowych jak i pacjentów. Nasza technologia umożliwia wykrycie substancji zdolnych do korekcji wad kardiomiocytów będących przyczyną wielu chorób serca, a także zagrożeń ze strony potencjalnych leków, np. przeciwnowotworowych, które mogą być nadmiernie toksyczne dla komórek serca, a tym samym niebezpieczne dla pacjentów.

Wytwarzaniu linii komórek iPSC

Różnicowanie iPSC do komórek nerwowych

Różnicowanie iPSC do kardiomiocytów

Skrinning leków pod kątem kardio i neurotoksyczności


Skontaktuj się

Jedną z głównych przyczyn wstrzymania badań nad nowymi lekami jest kardiotoksyczność. Przepisy nakazują poddanie nowych, obiecujących cząsteczek terapeutycznych rygorystycznym testom toksyczności za pomocą tradycyjnych metod in vitro oraz referencyjnych modeli zwierzęcych. Testy te nie oddają jednak w pełni reakcji ludzkiego organizmu na działanie leków i nie pozwalają na wykrycie wielu potencjalnie toksycznych dla serca substancji. Bezpośrednie badania leków na kardiomiocytach ludzkich pozwalają ograniczyć wykorzystanie zwierząt laboratoryjnych a zarazem stwarzają unikatowe możliwości testowania i dobierania leków korygujących określone wady komórek serca. Są zatem także podstawą medycyny spersonalizowanej.

Acellmed opracowuje także technologię „serca na chipie”, w której dzięki wykorzystaniu zminiaturyzowanych układów mikroprzepływowych możliwe będzie badanie interakcji pomiędzy różnymi typami komórek serca, a w przyszłości innych narządów.

Wytwarzanie linii komórek iPSC oraz kardiomiocytów

Acellmed wykorzystuje do badań ludzkie komórki krwi obwodowej (leukocyty), które skutecznie reprogramuje do iPSC, a następnie z bardzo wysoką wydajnością różnicuje je do komórek serca – kardiomiocytów. W ten sposób tworzymy banki komórek iPSC od osób zdrowych oraz cierpiących na choroby serca – np. genetycznie uwarunkowane kardiomiopatie pierwotne i wtórne.

Nasi odbiorcy

 • Naukowcy zainteresowani prowadzeniem badań na
  iPSC i różnicowanych z nich komórkach
 • Przemysł biotechnologiczny, farmaceutyczny i kosmetyczny
 • Jednostki służby zdrowia i administracji

Nasza oferta

Produkty

 • gotowe linie iPSC oraz kardiomiocytów
 • przeprowadzenie pełnej procedury uzyskiwania
  iPSC i komórek różnicowanych dla badaczy zainteresowanych ich wykorzystaniem

Usługi badawcze

Badanie bezpieczeństwa i skuteczności potencjalnych leków

 • kompleksowe badanie toksyczności substancji – potencjalnych leków przeciwnowotworowych
 • badanie skuteczności leków w korekcji wad kardiomiocytów wynikających z zaburzeń ich funkcji spowodowanych mutacjami lub działaniem leków przeciwnowotworowych

  Badanie toksyczności zanieczyszczeń środowiskowych
 • Oferujemy przedsiębiorcom i jednostkom służby zdrowia oraz administracji badania toksyczności, w tym potencjalnej kardiotoksyczności substancji podejrzewanych o zagrożenie środowiskowe


  Nasza oferta umożliwi naukowcom i firmom prowadzącym badania nad nowymi lekami wybranie bezpieczniejszych substancji, ograniczenie kosztów niezbędnych badań przedklinicznych, zwiększy szanse na szybsze wprowadzenie nowych leków.

Formularz Kontaktowy

  [recaptcha]

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu kontaktowym, przez Ringsmed Sp. z o. o. z siedzibą w Zabrzu ul. M. Curie-Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze w celu kontaktu w związku z przesłanym za pośrednictwem formularza kontaktowego zgłoszeniem. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Ringsmed Sp. z o. o. z siedzibą w Zabrzu (41-800), ul. Marii Curie - Skłodowskiej 10c, dalej jako "Ringsmed". Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to: iod@ringsmed.pl.

  Polityka prywatności - więcej

  Adres

  ACELLMED Sp. z o. o.

  ul. M. Skłodowskiej-Curie 10c

  41-800 Zabrze